Juridische Disclaimer

Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden van de website

Christel Merckx Guided Tours
Juridische informatie

Website Juridische Disclaimer

Versie 1.0
Deze pagina werd het laatst gewijzigd op 15/09/2021.

Juridische informatie – Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer voor het zoeken naar informatie van Christel Merckx Guided Tours. Het biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie die de Christel Merckx op het internet ter beschikking stelt. De site verwijst mogelijk ook door naar andere websites. De afdelingen, organisaties en instanties van de deze websites zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun websites ontsluiten.

Alle informatie op de websites van Christel Merckx Guided Tours waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd rechtstreeks Christel Merckx raadplegen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiÎle teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst.
De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

Christel Merckx Guided Tours besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Christel Merckx Guided Tours niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Christel Merckx Guided Tours al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‘Contact’ in de navigatiebalk. Christel Merckx Guided Tours spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Christel Mercxk Guided Tours kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Christel Merckx Guided Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

Bescherming van persoonsgegevens

Christel Merckx Guided Tours hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen kan men u toch om persoonlijke informatie vragen. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Klik voor onze privacyverklaring.

Deze website kan gebruikmaken van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Christel Merckx Guided Tours beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Christel Merckx Guided Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Christel Merckx Guided Tours bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.  Christel Merckx Guided Tours wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Christel Merckx Guided Tours mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat Christel Merckx Guided Tours de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacti

Juridische informatie – Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer voor het zoeken naar informatie van Christel Merckx Guided Tours. Het biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie die de Christel Merckx op het internet ter beschikking stelt. De site verwijst mogelijk ook door naar andere websites. De afdelingen, organisaties en instanties van de deze websites zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun websites ontsluiten.

Alle informatie op de websites van Christel Merckx Guided Tours waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd rechtstreeks Christel Merckx raadplegen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiÎle teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst.
De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

Christel Merckx Guided Tours besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Christel Merckx Guided Tours niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Christel Merckx Guided Tours al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‘Contact’ in de navigatiebalk. Christel Merckx Guided Tours spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Christel Merckx Guided Tours kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Christel Merckx Guided Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

Bescherming van persoonsgegevens

Christel Merckx Guided Tours hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen kan men u toch om persoonlijke informatie vragen. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Klik voor onze privacyverklaring.

Deze website kan gebruikmaken van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Christel Merckx Guided Tours beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Christel Merckx Guided Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Christel Merckx Guided Tours bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.  Christel Merckx Guided Tours wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Christel Merckx Guided Tours mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat Christel Merckx Guided Tours de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Leuven, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.